14 stycznia 2018

[KP] Home, sweet home.

Po latach tułaczki w otwartej przestrzeni,
na grzbietach fal światła,
pośród mgławic pyłu,
zakończę wędrówkę, gdzie ją rozpoczęłam.

 May'sa "May" T'erjah

Rasa: Asari
Gromada: Ssaki
Cechy: uniseksualność, zdolność do reprodukcji z innymi gatunkami
Specjalizacja: Kapłanka
Świat rodzinny: Thessia
Przynależność: Sur’Kesh (rodzinna planeta Salarian)


Zbudowane są bardzo podobnie do ludzi. Skóra występuje w różnych odcieniach niebieskiego aż do fioletu. Kiedy przybiera ona kolor zielony, oznacza to, że asari jest chora. Wiele z nich posiada tatuaże na twarzach, o różnych wzorach i barwach. Niektóre z nich mają znaczenia, które przypominają ludzkie brwi. W miejscu włosów znajdują się faliste struktury chrzęstne połączone z czaszką, które tworzą grzebień. Są one sztywne, choć zachowują pewną elastyczność.
Mają jedną płeć. Z wyglądu bardzo podobne są do ludzkich kobiet, ale normalnie nie określa się szczegółowo ich płci. Rozmnażanie między dwoma przedstawicielami tego gatunku zachodzi w wyniku swoistej partenogenezy, w czasie której każda asari przekazuje potomstwu dwie kopie swoich genów. Drugi zestaw zmienia się w wyniku wyjątkowego procesu zwanego zespoleniem.
We wspomnianym wcześniej procesie połączenia, asari ciągle dostraja energetyczny wzorzec swojego układu nerwowego do partnera, wysyłając i odbierając impulsy nerwowe bezpośrednio przez skórę. Asari i partner - którym może być przedstawiciel dowolnego gatunku i płci - na krótką chwilę stają się jednym systemem nerwowym. Według ich wierzeń, przyszłe potomstwo otrzymuje jedynie najlepsze cechy „ojca” z połączonych genów.

Posiadają doskonale działający system regeneracji komórkowej - chociaż ich leczenie nie zachodzi tak szybko, jak u innych ras - potrafią dożyć 1000 lat. Mające około 100 lat uważane są w swoim społeczeństwie za dzieci. W ciągu całego życia, od narodzin aż po śmierć, asari przechodzi trzy fazy rozwoju zwane też klimakteryjnymi, które wiążą się ze zmianami biochemicznymi i fizjologicznymi. Pierwsza z nich - faza Panny, rozpoczyna się już po urodzeniu i cechuje się chęcią zbierania nowych doświadczeń. Młode są ciekawe świata i ciągle pozostają w ruchu. Faza Matrony, druga z nich, rozpoczyna się przeważnie w okolicy 350 roku życia, ale - o ile przechodzi często proces połączenia - może równie dobrze rozpocząć się wcześniej. Cechą tej fazy jest chęć zamieszkania w jednym miejscu i wychowywania dzieci. Faza Matki, trzecia i ostatnia z nich, ma swoje miejsce w okolicy 700 lat, chyba że asari rzadko przechodzi proces połączenia. W drugim przypadku faza ta ma swoje miejsce wcześniej.

„Nie mamy początku i końca, jesteśmy wieczni.
Miliony lat po tym, jak twoja cywilizacja zostanie zniszczona i zapomniana, my będziemy trwać.”

Rasa ta została ocalona ze swojej wymierającej planety przez salarian, którzy zabrali ich do siebie. Od tej pory oba gatunki żyją razem w symbiozie: salarianie z powodu inteligencji panują nad rozwojem, a asari zapewnia im bezpieczeństwo i opiekę. Nie znaczy to jednak, że jeden gatunek jest gorszy od drugiego. Oba charakteryzują się wysoką inteligencją, ale rozumieją, że podział sił i obowiązków jest konieczny do ich wspólnego przetrwania. Z powodu krótkiej żywotności salarian, to asari odpowiadają za przechowywanie wiedzy oraz informacji, które następnie przekazują innym pokoleniom płazów. We wspólnym szacunku i zrozumieniu udało im się przetrwać wiele lat, dopóki na ich planecie nie zjawił się wróg.

Kettowie przybyli do nich, by zdobywać. Z powodu osiągnięcia genetycznego poziomu uniemożliwiającego dalszy rozwój, wykształcili naturalny mutagen, którym wyniszczyli swoją rodzimą planetę oraz jej ekosystem. Nie posiadają narządów płciowych, rozmnażają się więc w ten sam sposób, co zarażają. Przypomina to infekcje grzybni, wścieklizny lub wyjątkowo złośliwy nowotwór: inne rasy i gatunki przemienia to w bezmyślnego ketta, reagującego na każde skinienie starszyzny. Właśnie w ten sposób udało im się zniszczyć wiele planet i gatunków, jednocześnie zwiększając swoją liczebność. Nawet salarianie nie potrafili znaleźć antidotum na ich wirus, dlatego wraz z asari uciekli ze swojego domu i rozbili się na wiele układów oraz galaktyk, by zapobiec całkowitemu wyginięciu.

„Stań w prochach biliona martwych dusz i zapytaj duchów czy honor się liczy.
Milczenie jest twoją odpowiedzią.”
cytaty i informacje zaczerpnięte z serii Mass Effect

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz